Koncept duchowego centrum w ogólności

Idea

Podczas Światowego Dnia Młodzieży poszczególne kościoły w Kolonii, Bonn i Düsseldorfie tworzą tzw. „ Duchowe centrum “. W Kolonii są to przedewszystkim śródmiejskie kościoły romańskie i patronalne kościoły Światowego Dnia Młodzieży.

Duchowe centrum jest rozumiane jako „miejsce“, w którym młodzi ludzie mogą dostrzec wybrane propozycje różnorodnych form duchowości a także je poznawać. To duchowe centrum ma odpowiadać w szczególny sposób mottu ŚDM „Przybyliśmy, aby Go uwielbiać”, a także ważnym punktom spotkania z Chrystusem, w których ma ono ukazywać duchowo ukształtowany program z akcentami kontemplacyjnymi.

Kościoły te mogą być odwiedzane przez cały dzień. Niektóre nawet przez 24 godziny na dobę. Ramy czasowe będą zależne od struktury programu Światowego Dnia Młodzieży.

 

> Ważne punkty