Koncept duchowego centrum w ogólności

Ważne punkty

  • Czuwanie eucharystyczne jako Wyraz miłości do Chrystusa
  • Modlitwa w monastycznej i nowej tradycji (Modlitwa brewiarzowa, Chorał, Psalmy, Modlitwa Taizé)
  • Historia Boga i ludzi jako historia Powołania
  • Towarzystwo Świętych i Świadków Wiary: Matka Boża Maria, Edyta Stein, Albert Wielki, Adolf Kolping, Urszula i męczennicy (przedewszytkim XX-go wieku)
  • Pielgrzymka do katedry i do relikwiarza świętych trzech Króli
  • Sakrament pojednania jako znak szczególnego zwrócenia sie do Boga

 

> Ramy formalne